Slovenčina
 

O nás

 

sponzor_sk1

barborka_upr

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument o spoločnosti: "Svetlo a teplo z hlbín Zeme"                                                Publikácia HBP, a. s. 1996 - 2023

Bohaté ložiská hnedého uhlia v Handlovej a Novákoch na začiatku 20. storočia predurčilii budúcnosť regiónu horná Nitra na viac ako storočnicu. Nástupníckou organizáciou po predchodcoch ťažby uhlia je od júla 1996 akciová spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza. Rámec hlavnej podnikateľskej činnosti – ťažby uhlia od roku 2005 určoval všeobecný hospodársky záujem na výrobu elektriny z domáceho uhlia.  Vytváral podmienky regulácie v elektrizačnej sústave, zaisťoval čiastočnú domácu energetickú sebestačnosť a znižoval vysokú závislosť od dovozu drahých energetických surovín. Vláda Slovenskej republiky sa prihlásila k európskym klimatickým cieľom a v decembri 2018 vyhlásila útlmový program pre baníctvo.  Históriu priemyselnej ťažby uhlia na hornej Nitre ukončila 20. decembra 2023 posledná tona uhlia z Bane Nováky. Pôsobenie akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza však nekončí. Novú hospodársku budúcnosť rozvíja v inovatívnych zelených projektoch, v strojárskej výrobe, či výrobe tepla z obnoviteľných zdrojov energie.

 

 
 © Copyright 2004-2024 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť